HUSET.......OMGIVNINGAR.......PRIS & VILLKOR.......KURIOSA.......KONTAKT.......VÄLKOMMEN HIT .....GALLERI.......HEM
 
 


Tallstugan och dess grannhus har en lång historia som börjar redan fyra generationer bakåt i tiden när Carl Emil
Ekman, också kallad Gotlandskungen, gav bort en bit mark till sonen Carl Erik. Carl Erik och hans fru Ulla byggde
sin stuga ute på klinten 1937.

Den första delen av Tallstugan byggdes ungefär samtidigt som Klintstugan och det disponerades av Ullas mor.
Hon kom till ön från fastlandet för att tillbringa somrarna tillsammans med sina barnbarn. I början på 1970-talet
byggdes Tallstugan ut till det hus det är idag.

Idag ägs de båda husen av Carl Erik och Ullas barn och barnbarn.

I norr gränsar Tallstugan till Muramaris ägor. Muramaris har en spännande historia, en kärlekshistoria mellan
Ellen von Hallvyl och konsthistoriken Johnny Roosvall. Det var för övrigt Carl Emil som såg till att Ellen och Johnny
i början av 1900-talet kunde köpa marken för att bygga sitt drömhus, Muramaris.

Muramaris hus och trädgård är idag öppet för allmänheten och väl värt ett besök. På området finns även en
restaurang och café. För den väldigt golfintressarde kan nämnas att Johnny anlade öns första golfbana på
Muramaris ägor och än idag kan ett gammalt och fallfärdigt klubbhus beskådas.

Carl Emil hade ett finger med i spelet även söder om tomten. På sin storhetstid ägde han mark som sträckte sig
från Tallstugan, via Snäckviken, och en bit in mot Visby. Han var väldigt engagerad i Gotland och turistnäringen på
ön och ansåg att turismen var så pass viktig för Gotland att han överlät marken vid Snäckviken där ett vackert
hotell uppfördes i början på 1900-talet. Hotellet finns inte kvar idag. Området är idag under utbyggnad för året-
-runt-boende och turistnäring.

 
För att hyra det här huset på Gotland, Visby, eller för mer information om huset och dess omgivning klicka här >